TUỔI MỌC VÀ THAY RĂNG CỦA BÉ


Hàm dưới
Răng cửa giữa :         Mọc lúc 6 tháng ===>   [ tuổi thay ] ===> 6 – 7 tuổi
– Răng cửa bên :          Mọc lúc 7 tháng ===>   [ tuổi thay ] ===>7 – 8 tuổi
– Răng hàm sữa 1:       Mọc lúc 12 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>9 – 10 tuổi
– Răng nanh:                 Mọc lúc 16 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>10 – 11 tuổi
– Răng hàm sữa thứ 2: Mọc lúc 24 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>11 tuổi

Hàm trên
– Răng cửa giữa:       Mọc lúc 7 tháng ===>   [ tuổi thay ] ===> 7 tuổi
– Răng cửa bên:        Mọc lúc 9 tháng ===>   [ tuổi thay ] ===> 8 tuổi
– Răng hàm sữa 1:    Mọc lúc 14 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>11 – 12 tuổi
– Răng nanh:              Mọc lúc 18 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>11 – 12 tuổi
– Răng hàm sữa 2:    Mọc lúc 24 tháng ===> [ tuổi thay ] ===>12 tuổi

Khám răng định kỳ mỗi 6 tháng một lần cho trẻ.